Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez klienta. Przyjmuje się poinformowanie klienta listem poleconym.